სხვადასხვა

სხვადასხვა
1 საათი და 40 წუთი
მხოლოდ წევრები
  ეს ვიდეო კურსი განკუთვნილია საშუალო დონის მოჭადრაკეებისთვის. კურსი დაყოფილია 5 თავად და მისი ხანგრძლივობაა 1 საათი და 40 წუთი. ვიდეოების ნახ...
საშუალო დონე
5 ლექცია
1 საათი და 40 წუთი
ფავორიტებში დამატება
მხოლოდ წევრები
სხვადასხვა
1 საათი და 30 წუთი
მხოლოდ წევრები
ეს ვიდეო კურსი განკუთვნილია დამწყები მოჭადრაკეებისთვის. კურსი დაყოფილია 7 თავად და მისი ხანგრძლივობაა 1 საათი და 30 წუთი. ვიდეოების ნახვა შეგიძლიათ...
დამწყებებისთვის
7 ლექცია
1 საათი და 30 წუთი
ფავორიტებში დამატება
მხოლოდ წევრები
სხვადასხვა
5 საათი და 30 წუთი
მხოლოდ წევრები
ეს ვიდეო კურსი განკუთვნილია დამწყები მოჭადრაკეებისთვის. კურსი დაყოფილია 23 თავად და მისი ხანგრძლივობაა 5 საათი და 30 წუთი. ვიდეოების ნახვა შეგიძლია...
დამწყებებისთვის
23 ლექცია
5 საათი და 30 წუთი
ფავორიტებში დამატება
მხოლოდ წევრები
error: კონტენტი დაცულია !
ka_GEGeorgian