პოპულარული კურსები

chadraki.ge-ს ვიდეო კურსების დასრულების შემდეგ, გეძლევათ შანსი გქონდეთ წარმატებული კარიერა.

ტესტები და გამოცდები

chadraki.ge-ს ზოგიერთი ვიდეო კურსი მოიცავს ტესტებსა და გამოცდებს, ნასწავლი მასალის უკეთ ასათვისებლად.

გამოცდილი პედაგოგები

მიიღეთ პროფესიონალური განათლება ჩვენი სერტიფიცირებული მასწავლებლებისგან.

სერტიფიკაცია

ყოველი ვიდეო კურსის შემდეგ, წარმატებულად დასრულებული გამოცდისთვის, თქვენ მიიღებთ სპეციალურ სიგელს.

chadraki.ge-ს მიღწევები

საერთო სტუდენტების რაოდენობა
დასრულებული ვიდეო კურსები
აქტიური სტუდენტები
სერტიფიცირებული პედაგოგები

chadraki.ge-ს პედაგოგები

error: კონტენტი დაცულია !
ka_GEGeorgian